Thực hiện Kế hoạch số 01/KH-LĐLĐ ngày 11/01/2022 của Liên đoàn Lao động TP Hà Nội; Thực hiện Kế hoạch số 09/KH-LĐLĐ ngày 16/02/2022 của Liên đoàn Lao động huyện Ba Vì về việcthực hiệnchương trình“01 ...