• Hồ sơ PHT
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phùng Thị Phương Thịnh
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân đại học
  • Điện thoại:
   0914682943
  • Email:
   thinhptp-mnpsbv@hanoiedu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Phụ trách chuyên môn

 • Hồ sơ Hiệu trưởng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nguyễn Thị Đào
  • Học hàm, học vị:
   Củ nhân
  • Điện thoại:
   0984630538
  • Email:
   daont-mnpsbv@hanoiedu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Quản lý chung tất cả mọi công việc

 • Hồ sơ PHT
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phùng Thị Minh
  • Điện thoại:
   0368729720
  • Email:
   minhpt-mnpsbv@hanoiedu.vn
 • Hồ sơ PHT
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phùng Thị Thanh Hà
  • Điện thoại:
   0979938424
  • Email:
   haptt-mnpsbv@hanoiedu.vn
 • Hồ sơ giáo viên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nguyễn Thi Hải
  • Điện thoại:
   0969105442
  • Email:
   haint-mnpsbv@hanoiedu.vn
 • Hồ sơ giáo viên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phùng Thị Phương
  • Điện thoại:
   0972809120
  • Email:
   phuongpt-mnpsbv@hanoiedu.vn
 • Hồ sơ giáo viên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chúc Thị Phương
  • Điện thoại:
   0962640118
  • Email:
   phuongct-mnpsbv@hanoiedu.vn
 • Hồ sơ giáo viên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phùng Thị Lịch
  • Điện thoại:
   0397836248
  • Email:
   lichpt-mnpsbv@hanoiedu.vn
 • Hồ sơ giáo viên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trần Thị Hào
  • Điện thoại:
   0362043260
  • Email:
   haott-mnpsbv@hanoiedu.vn
 • Hồ sơ giáo viên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nguyễn Thị Năm
  • Điện thoại:
   0373190875
  • Email:
   namnt-mnpsbv@hanoiedu.vn
 • Hồ sơ giáo viên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chu Thị Hồng
  • Email:
   hongct-mnpsbv@hanoiedu.vn
 • Hồ sơ giáo viên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phùng Thị An
  • Điện thoại:
   0334220999
  • Email:
   anpt-mnpsbv@hanoiedu.vn
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 211
Tháng trước : 1.607